پژوهشگران و نویسندگان گرامی می توانند از طریق فرم ثبت نام نسبت به پرداخت هزینه مقالات ارسالی را اقدام نمایند