موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1117-SSAAP ارزیابی توان اکولوژیک جزیره مینو جهت توسعه آبزی پروری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی سیده سولماز دشتی، سحر عماری، جعفر مرشدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
2 1134-SSAAP ارزیابی کارایی کنجاله کلزا در راستای تامین جیره غذایی سالم طیور محمد خیاط، علیرضا سید محمدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
3 1076-SSAAP ارزیابی و مقایسه اثر صمغ بومی کتیرا با صمغ تجاری متیل سلولز بر کاهش جذب روغن خلال های سیب زمینی سرخ شده به روش عمیق راضیه شاکری، مجید علی آبادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
4 1060-SSAAP استخراج پروتئین از دانه گاودانه و بررسی خصوصیات عملکردی آن مینا پیشکار، احمد زند مقدم، مهرنوش تدینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
5 1107-SSAAP افزایش سلامت محصولات کشاورزی با کاربرد زئولیت ها انیسه جرفی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
6 1091-SSAAP اهمیت بازاریابی مواد غذایی در افزایش ایمنی و امنیت غذایی محمد ولایت زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1143-SSAAP اهمیت شناخت و مدیریت فلزات سنگین و راه کارهای پالایش محیط خوشناز پاینده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
8 1039-SSAAP بررسی اثر آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی بر سس مایونز زهرا صفری کوشالی، لیلا روزبه نصیرانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
9 1109-SSAAP بررسی اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان ویس هیفا عقیلی، مانی مجدم مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
10 1114-SSAAP بررسی اثر کشت مخلوط و کاربرد اسید سالیسیلیک بر جذب و انباشتگی عنصر کادمیوم انیسه جرفی، علیرضا هدایتی راد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
11 1145-SSAAP بررسی ارزش غذایی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استاندارد روغن خوراکی کلزا محمد خیاط، مجتبی علوی فاضل مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
12 1079-SSAAP بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری قارچ دکمه ای (Agaricus Bisporus) با پوشش های خوراکی صمغ درخت زردآلو و کیتوزان آزرمیدخت عابدی، مجید علی آبادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
13 1086-SSAAP بررسی امکان حذف باکتری اشریشیاکلای سویه O157:H7 در هویج‌های حلقه‌شده با سدیم دودسیل سولفات سیاوش مکتبی، حوریه محمدپور، سیده معصومه حسینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
14 1100-SSAAP بررسی تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی ، توزیع ماده خشک و عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی بهنام شیری، مانی مجدم مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
15 1110-SSAAP بررسی تاثیر تنش خشکی و تقسیط کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه گندم مانی مجدم، نازلی دروگر، بهنام شیری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
16 1009-SSAAP بررسی تأثیر جنسیت و فصل تخم ریزی بر میزان اسیدهای چرب امگا 3 در ماهی شوریده (Otolithes ruber) در آب های سواحل آبادان و خرمشهر زینب باوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1108-SSAAP بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن بر توزیع ماده خشک، صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه ذرت بهاره تحت تنش کمبود آب بهنام شیری، مانی مجدم مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
18 1043-SSAAP بررسی ترکیبات بیواکتیو در فلفل فاطمه اسمعیلی کفشگری، بهزاد علاء دینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
19 1136-SSAAP بررسی تغییرات برخی خواص شیمیایی در خاک شور و سدیمی در حال اصلاح علیرضا جعفرنژادی، علی غلامی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
20 1101-SSAAP بررسی تغییرات میزان متازایلن موجود در پسماند گل حفاری در اثر استفاده از گارنت تهمینه کامران، ابراهیم پناه پور، علی غلامی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
21 1115-SSAAP بررسی تکثیر و پرورش مروارید لب سیاه خلیج فارس (Pinctada Fucata) و جلوگیری از انقراض آن در اثر آلایندهای نفتی عباس رضا پیرو مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
22 1073-SSAAP بررسی روش های حذف کلسترول از محصولات لبنی زهرا حاجی ابراهیمی فروشانی، مجتبی افرازه مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
23 1052-SSAAP بررسی شاخص تحمل آلودگی( ATPI )گیاه کنوکارپوس در اهواز علی غلامی، امین سخراوی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
24 1132-SSAAP بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به منابع مختلف سلنیوم در خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
25 1106-SSAAP بررسی میزان تلقیح پذیری دانه ذرت تحت تاثیر باکتری های محرک رشد انیسه جرفی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
26 1128-SSAAP بررسی میزان فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین درجدایه های استافیلوکوکی از مواد غذایی پر خطر مجتبی افرازه، علی فضل آرا مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
27 1033-SSAAP بررسی نقش کشاورزی پایدار در حفظ شرایط اکولوژیکی فرید قاسم پور، عبدعلی حیدری، عبدالرضا منیعی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
28 1144-SSAAP بررسی هدر رفت فسفر و پتاسیم خاک در اثر فرسایش بدلند در حوضه درب خزینه کامران محسنی فر، ابراهیم پناهپور، علی حلفی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
29 1075-SSAAP تاثیر اعماق مختلف آبیاری بر شوری خاک با استفاده از مدل Hydrus-1D کامران محسنی فر، ابتسام نیسیان، ابراهیم پناه پور مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
30 1045-SSAAP تاثیر آلژینات سدیم و اسانس دارچین بر ماندگاری فیله ماهی کپور نقره ای در دمای یخچالی الهام آل طیب، لاله رومیانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
31 1112-SSAAP تاثیر آلژینات سدیم و اسانس دارچین بر ویژگی های میکروبی فیله ماهی کپور نقره ای در دمای یخچالی الهام آل طیب مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
32 1127-SSAAP تاثیر پرتودهی در مواد غذایی تینا طاهری، مهرنوش تدینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
33 1040-SSAAP تاثیر شرایط عملیاتی بر روی شار نفوذی از غشاء میکروفیلتراسیون پلی‌وینیلیدین -دی‌فلوراید برای تصفیه پساب کارواش آناهیتا دانشیار، مهراورنگ قائدی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
34 1030-SSAAP تاثیر شوک حرارتی جهت القای تریپلوئیدی بر میزان ویتامین C در تخم چشم زده قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کاوه تقی پور، سعید کیوان شکوه، Amir Parviz Salati، حسین پاشا زانوسی، صمد بهرامی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
35 1062-SSAAP تاثیر کم‌آبیاری بر برخی از خصوصیات گندم رقم چمران مرتضی محمدی، کامران محسنی فر، عبدالعلی گیلانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
36 1129-SSAAP تاثیر منابع مختلف سلنیوم (آلی، معدنی و نانو) برشاخص های خونی و برخی فاکتورهای ایمنی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) صادق صفاری، سعید کیوان شکوه، محمد ذاکری، سید علی جوهری، حسین پاشا زانوسی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
37 1116-SSAAP تاثیر مواد بیهوشی در ماهیان فرهنگ قاسمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
38 1084-SSAAP تعیین معادله ی همدمای جذب سطحی در یک خاک آهکی رضا هیبت اله پور، زهره سعادتی، ابراهیم پناه پور مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
39 1029-SSAAP تغییرات آنزیم آنتی‌اکسیدانی کاتالاز در اثر القای تریپلوئیدی در بچه ماهی انگشت قد قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) کاوه تقی پور، سعید کیوان شکوه، Amir Parviz Salati، حسین پاشا زانوسی، صمد بهرامی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
40 1088-SSAAP تولید و استخراج ترکیبات زیست فعال توسط تخمیر در بستر جامد زهرا حاجی ابراهیمی فروشانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
41 1032-SSAAP خاک، محیط زیست و کشاورزی نوین فرید قاسم پور، عبدارضا منیعی، عبدعلی حیدری، ضیا عبدالخانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
42 1113-SSAAP خالص سازی و نقش محافظتی آنتوسیانین ها از تنش های محیط شقایق مهرزاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
43 1055-SSAAP خواص پرتقال و محصولات جانبی آن به عنوان یک غذای عملگر رویا عطارزاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
44 1038-SSAAP دیدگاه های جدید نسبت به علف های هرز علیرضا هدایتی راد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
45 1025-SSAAP رده بندی ، شناسایی و بیولوژی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) مزدک عالی محمودی، میلاد منیعات مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
46 1072-SSAAP سلنیوم: اشکال شیمیایی، منابع طبیعی و تجاری در تامین نیازغذایی آبزیان صادق صفاری، ساجده سیاحی، ناصر بنی صالح مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1133-SSAAP شناخت روش های ردیابی سموم علفکش و کود های فسفره در خاک و محصولات کشاورزی با استفاده از رادیو ایزوتوپ ها در راستای تولید مواد غذایی سالم محمد خیاط مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
48 1077-SSAAP مدلسازی کینتیک انتقال جرم در طی سرخ کردن عمیق خلال های سیب زمینی پوشش داده شده با صمغ زردآلو راضیه شاکری، مجید علی آبادی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
49 1105-SSAAP مروری بر استخراج ، کابرد و بررسی خواص نگهدارندگی تعدادی از رنگ های طبیعی در مواد غذایی مهری کریم مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
50 1057-SSAAP مروری بر استفاده از پروبیوتیک ها بر عملکرد سیستمی ایمنی آبزیان محبوبه کاهکش، تکاور محمدیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1125-SSAAP مروری بر تاثیر اسانس های ضدمیکروبی در تولید فیلم های بسته بندی صنعت غذا مژده پیرانی، شکوفه عیدی گماری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
52 1126-SSAAP مروری بر روش های بهبود عمر ماندگاری و کاهش بار میکروبی قارچ دکمه ای مژده پیرانی، مهرنوش تدینی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
53 1054-SSAAP مروری بر کاربرد مواد نگهدارنده طبیعی در فراورده های گوشتی رویا عطارزاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
54 1142-SSAAP مروری بر کاربرد هورمون تراپی در صنعت آبزی پروری مصطفی خضری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
55 1069-SSAAP مروری بر کشاورزی ارگانیک سینا یعقوبی نژاد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
56 1058-SSAAP مطالعه افزودن اسیدهای آلی و نمک آنها در جیره غذایی آبزیان پیوند مکتبی، حمید محمدی آزرم مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1137-SSAAP مقایسه اثربخشی مواد اصلاح کننده بر بهسازی خاک شور-سدیمی علیرضا جعفرنژادی، محی الدین گوشه، سید محمدهادی موسوی‌فضل، احمد نادری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
58 1071-SSAAP مقایسه تاثیر اشکال مختلف سلنیوم بر جذب، حفظ و سوخت‌وساز بدن در ماهیان پرورشی صادق صفاری، ساجده سیاحی، ناصر بنی صالح مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1087-SSAAP مقایسه ماندگاری فیله ماهی کپور نقره‌ای با روش بسته بندی تحت خلاء و اتمسفر اصلاح شده (MAP) در دمای یخچال ریحانه رحمتی پور، لاله رومیانی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
60 1024-SSAAP نیازهای ماهیان آب شیرین و ماهیان دریائی به اسیدهای چرب ضروری اشباع و غیر اشباع در مراحل مختلف رشد و نمو مزدک عالی محمودی، میلاد منیعات مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
61 1023-SSAAP نانو کودها، افزایش راندمان و بهره وری در کشاورزی علیرضا هدایتی راد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
62 1094-SSAAP نقش بسته بندی های نوین مواد غذایی در افزایش ایمنی و امنیت غذایی محمد ولایت زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1122-SSAAP نقش کودهای سبز در پایداری خاک و انسجام بوم نظام های زراعی انیسه جرفی، علیرضا هدایتی راد مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
64 1092-SSAAP نقش مدیریت شیلات و آبزی پروری در امنیت غذایی محمد ولایت زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1074-SSAAP نقش میوه های خشک شده به عنوان مواد غذایی فرا سودمند مجتبی افرازه، زهرا حاجی ابراهیمی فروشانی، ریحانه سروریان مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است