اطلاعیه پذیرش مقالات
1394-10-30
اطلاعیه پذیرش مقالات

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند در صورتی که مقالاتی ارسالی شما، مطابق با الگوی قرار داده شده در سایت نباشد، در مجموعه مقالات و لوح فشرده همایش قرار نخواهند گرفت.