تخفیف ثبت نام برای اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
1394-10-15
تخفیف ثبت نام برای اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تمامی اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می توانند از 30 درصد تخفیف ثبت نام در همایش استفاده نمایند