جهت ارسال مقاله لازم است به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته اول:

فایل نهایی کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی یا پوستر، باید مطابق الگویی که در سایت قرار داده شده است، آماده و از طریق پنل کاربری خود برای همایش ارسال شود لذا می بایست مقالات به طور کامل در قالب همایش باشد.

نکته دوم:

در صورتی که پذیرش مقاله شما به صورت ارائه پوستر می باشد، نویسنده می بایست مطابق فرمت طراحی پوستر که در سایت قرار خواهد گرفت، پوستر خود را طراحی و چاپ نماید و آن را برای ارائه در محل کنفرانس به همراه خود در زمان حضور در کنفرانس داشته باشد.

نکته سوم:

در صورتی که پذیرش مقاله شما به صورت ارائه شفاهی (سخنرانی) می باشد، نویسنده می بایست یک فایل پاورپویت برای ارائه مقاله خود تهیه نموده و در زمان ارائه به همراه خود داشته باشد. مدت زمانی که برای هر ارائه به نویسنده داده می شود 15 دقیقه می باشد.     

راهنمای نگارش (فایل پی دی اف)

قالب ارسال مقاله (فایل ورد)

قالب فایل پوستر (به زودی)

قالب فایل سخنرانی (به زودی)